Tập huấn sử dụng website trường

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vào ngày 16/03/2018 Đ/c Khánh và Đ/c Thiện đã tham gia tâp huấn về cách sr dụng website trường tại PGD&ĐT huyện Cư Mgar, do công ty ViettechKey tập huấn.